O projektu Zet

projekt Zet je podpůrný tým se sídlem v České republice. Se svými partnery sdílíme stejnou vizi a cíl: podporovat zakládání a násobení sborů a hnutí vedoucí k nasycení České republiky a dalších zemí. Naší vizí je, aby každý člověk v České republice měl ve svém dosahu zdravý sbor.

  • Slovo podpora vyjadřuje naši praxi a základní způsob, jakým uplatňujeme svůj vliv.
  • Násobení je princip, který uplatňujeme ve všech oblastech své služby, ať už jde o zakládání sborů, školení vedoucích nebo vytváření zdrojů.
  • Cílem, o nějž usilujeme, je nasycení. Začínáme tedy s tím, že máme na zřeteli konkrétní cíl. Tento cíl je naše „Z”, tedy měřitelné dosažení cíle, který má pomoci naplnit Velké poslání.
  • Našimi partnery jsou evangelikálové. Jsou to jednotlivci, církve, organizace a spolky, které věří, že Bible je pravdivá a že víra v Ježíše Krista je jedinou nadějí lidstva na odpuštění hříchů a věčně trvající vztah s Bohem. Chcete-li zjistit více o možnostech partnerství a o tom, jak se k nám můžete připojit, klikněte na odkaz partneři.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools