Aktivity

Stručně řečeno, projekt Zet má za cíl pomoci podpořit hnutí zakládání sborů v České republice. Přestože má naše služba různé aspekty, v konečném důsledku vše, co v rámci ní děláme přispívá k naplnění tohoto cíle a významnou součástí toho je poskytování zdrojů českým křesťanům a sborům. Nic se však nevyrovná osobnímu zapojení a interakci s lidmi, což umožňuje předávat jim vizi a vystrojovat je. Vytvořili jsme množství workshopů, seminářů, akcí a krátkodobých příležitostí ke službě, tedy prostředků, které mají zakládání sborů podporovat. Přečtěte si prosím zde dostupnou nabídku. Některé z uvedených možností se vztahují k navazování kontaktů mezi krátkodobě působícími týmy ze zámoří a nově založenými českými sbory. Jiné se týkají workshopů, seminářů a akcí, které nabízíme českým sborům a nově založeným sborům. Máte-li zájem dozvědět se o kterékoli této alternativě více, stačí kliknout (Kontaktujte nás).

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools