Krátkodobě působící týmy

Proč jsou krátkodobě působící týmy důležité pro službu podporující hnutí zakládání sborů? Hlavním důvodem je, že tyto týmy poskytují nově zakládanému českému sboru důležitou pomoc ve službě. Krátkodobě působící týmy mohou pomoci novému českému sboru navazovat vztahy a zvěstovat evangelium nekřesťanům. Jsou rovněž zdrojem tolik potřebného povzbuzení pro české křesťany, kteří obdělávají tvrdou půdu.

Krátkodobě působící týmy však nejsou požehnáním jen pro českou církev. Faktem je, že téměř vždy představují užitek pro obě strany. Pro nově založený místní sbor je ziskem pomoc poskytovaná těmito týmy ve službě. Místní sbory se snaží přivádět lidi ke Kristu v zemi, kde jen méně než 1/5 procenta (0,17%) obyvatelstva patří k některé z evangelikálních církví. Jde rovněž o zisk pro tyto týmy v tom smyslu, že jejich členové se málokdy vracejí domů stejní. Služba v jiné kultuře ve jménu Ježíše Krista má moc lidi proměňovat. Projděte si vpravo uvedený seznam a přečtěte si více o různých způsobech, jak zde mohou týmy sloužit.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools