Misijní dobrodružství

Spojovat lidi s lidmi, to je záměr projektu Misijní dobrodružství. Týmy ze Severní Ameriky s nově vzniklými českými sbory. Důvod je jednoduchý – skrze službu v rámci Misijního dobrodružství je zvěstováno evangelium a české nové sbory mohou dále využívat vztahy vzniklé za účelem služby i dlouho po odjezdu týmu. Ohledně způsobu zapojení týmu do služby neexistují žádné meze. Přestože daná služba se řídí obdarováním konkrétního týmu, prozatím taková služba sestávala z následujících možností:

  • Výuka konverzační angličtiny na školách nebo v prostředí táborů
  • Služba dětem
  • Sportovní tábory
  • Koncerty a turné hudebních skupin
  • Služba prostřednictvím dramatu
  • Vyučování kurzu BVP/SP

Od týmu přijíždějícího na Misijní dobrodružství se nevyžaduje žádná znalost češtiny. Služba se odehrává v angličtině, případně s překladem tam, kde je to nutné. Týmy mohou přijíždět během kteréhokoli ročního období. Většina týmů v rámci Misijního dobrodružství stráví v ČR přibližně deset dní, ačkoli skutečný čas lze přizpůsobit v závislosti na daných potřebách.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools