Týmy služebníků

Příležitosti ke službě jsou tak různorodé jako lidé sami. Ať už Bůh dává svému lidu jakékoli dary a hřivny, mohou být v jistém rozsahu využity pro Jeho slávu. Týmy služebníků jsou určeny pro ty, kteří chtějí sloužit Pánu a Jeho církvi prostřednictvím svých rukou. Je zde mnoho potenciálních příležitostí pro ty, kteří chtějí takto oslavit Boha. Například:

  • Pomoc se stavbou budovy.
  • Přestavba, malování nebo pomoc s opravou budovy.
  • Úklid ve sborové budově či v jednotlivých rodinách.
  • Zapojení do veřejně prospěšné práce.

Pokud máte tým, který má zájem přijet a sloužit zde, my pravděpodobně máme místo, kde lze jeho dary využít. Přestože skutečné množství času, který tým stráví v České republice je flexibilní, většina týmů sem přijíždí na týden až deset dní.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools