Výjezdy s hledáním vize

„Slyšeli jsme, že Česká republika je jednou z nejateističtějších zemí na světě. Co může náš sbor udělat, aby tu nějak pomohl?“ To je častá otázka. Výjezdy s hledáním vize na ni mají poskytnout odpovědi.

Výjezd je příležitostí k tomu, aby zájemci přijeli do České republiky, osobně zakusili zdejší duchovní klima, setkali se s vedoucími českých sborů, dozvěděli se o příležitostech ke službě tady a spojili se s potenciálními českými partnery, s nimiž by mohli do budoucna spolupracovat. Navíc jsou zde možnosti zapojit se do modlitebních procházek a absolvovat zájezd po stopách českých církevních dějin. Pro každý tým, jejž hostíme, bývá výjezd přizpůsoben jeho potřebám, zájmu a kapacitě. Obvykle však trvá několik dní až jeden týden.

Je však třeba uvést jedno varování. Výjezd s hledáním vize není synonymem pro „dovolenou”. Je specificky připraven pro ty, kteří opravdu vážně touží hledat Boží vůli ohledně aktivního zapojení do služby spolu s nově zakládanými českými sbory. Očekáváme, že lidé, kteří přijedou v rámci výjezdu budou hledat cesty, jak se stát aktivními partnery nového českého sboru.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools