Akce

Kromě workshopů a seminářů pořádáme další akce se specifickým důrazem kladeným na zakladatele sborů. Uvědomujeme si, že zakládání sborů na české půdě není snadná záležitost. Kdosi to přirovnal k vrtání sbíječkou do betonu. Přestože to není právě chytlavá fráze pro nábor budoucích zakladatelů sborů, vyjadřuje to jistou pravdu ohledně duchovní služby v této zemi. S vědomím této skutečnosti se snažíme pro české zakladatele sborů vytvářet fóra, kteří se mohou navzájem setkávat. Modlit se jeden za druhého, učit se od sebe navzájem a vzájemně se povzbuzovat – to je cílem různých akcí, které pořádáme. Na boční liště si můžete vyhledat nejbližší akce určené pro zakladatele sborů.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools