Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

18. až 19. dubna 2008 budeme v Brně pořádat první setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů. Bude to příležitost pro zakladatele sborů z celé země setkat se a diskutovat na téma „Modely zakládání sborů v České republice”. Následující čeští zakladatelé sborů budou prezentovat modely zakládání sborů, které používají ve svém prostředí:

  • Lukáš Targosz: Element působící v Hradci Králové a Pardubicích (www.element.cx) -- Regionální církev
  • Pavel Kalous: Ichthys (evangelikání svobodný sbor) v Litoměřicích -- Tradiční církev
  • Pavel Vopalecký: Křesťanský sbor v Ostravě – Buňková společenství

Setkání bude zahrnovat interakci a čas věnovaný otázkám a odpovědím. Cílem je povzbudit diskusi a navzájem se od sebe učit.

Setkání u kulatého stolu začne v pátek ve 14.00 a skončí v sobotu opět ve 14.00. Misto setkání bude v Brně. Cena za účast na setkání včetně ubytování a stravy je 200-500 Kč, podle typu ubytování. Chcete-li se přihlásit na setkání nebo získat další informace, pošlete nám prosím e-mail kliknutím na odkaz Kontaktujte nás.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools