Setkání zaměřené na partnerství při zakládání sborů

Jak mohou české a americké sbory co nejlépe spolupracovat na tom, aby v České republice docházelo k násobení sborů? To bude tématem setkání zaměřeného na partnerství při zakládání sborů. U jednoho stolu se setkají zástupci amerických sborů a zakladatelé a vedoucí sborů z České republiky. Diskuse se bude soustředit na to, jak se tyto sbory mohou navzájem podporovat v zakládání dalších sborů. Setkání se uskuteční na konci r. 2009 nebo na začátku r. 2010. Konkrétní termín není ještě přesně určen. Chcete-li získat více informací o tomto setkání, klikněte na odkaz Kontaktujte nás.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools