Workshopy a semináře

Naší touhou jsou zdravé sbory, které zakládají další zdravé sbory. Toho chceme z hlediska služby v konečném důsledku dosáhnout. Existují různé workshopy a semináře zaměřené na zdraví i na násobení sborů. Některé z nich jsou zaměřeny na předávání vize, jiné jsou konkrétně určeny ke školení a povzbuzování zakladatelů sborů. Boční lišta vám ukáže, jaké workshopy a semináře nabízíme. Klikněte na ně a zjistěte o nich více informací.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools