Rozvoj vůdcovství

Biblický výcvik pastorů a sborových pracovníků (BVP/SP) je výborný učednický program zaměřený na školení lidí pro službu v místních sborech, který je vybavuje nezbytnými biblickými znalostmi a praktickými dovednostmi pro službu. Skládá se z deseti kurzů, jež tvoří základ vysokoškolského biblického vzdělání. Probíhá však v prostředí skupiny, kde se výuka místo formálních přednášek odehrává primárně prostřednictvím řízené skupinové interakce.

Můžete si online prohlédnout material Přehled programu, kde najdete souhrn osnov nebo si můžete objednat kopii tohoto materiálu k zaslání poštou. Klikněte jednoduše na odkaz „Kontaktujte nás” a pošlete nám e-mail se svým jménem a adresou. Neváhejte nás kontaktovat, pokud byste se chtěli více dozvědět o možnosti použití programu BVP/SP pro Váš sbor či skupinu.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools