Školení pro zakladatele sborů

Školení pro zakladatele sborů představuje skutečné jádro služby projektu Zet. Toto školení, čerpající převážně z Manuálů Omega, provádí potenciální zakladatele sborů všemi kroky nezbytnými k relizaci jejich vize. Školení je velice praktické. Snaží se pokrýt celý proces zakládání sboru. Napomáhá vytváření týmu pro zakládání sboru, průběhu evangelizace, nastartování malých skupinek, růstu vedoucích a založení sboru. Školení se odehrává v malých skupinách, v nichž je vysoký stupeň vzájemné interakce a vykazatelnosti v rámci procesu zakládání sborů. Chcete-li se o školení pro zakladatele sborů dozvědět více, prosím, Kontaktujte nás.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools