Seminář hodnoty zdravého sboru a skupiny dalšího vzájemného budování

Pokud chcete uspořádat seminář o násobení sborů a o zdraví sboru, nepřehlédněte seminář Hodnoty zdravého sboru. V jeho rámci předáváme vizi národa, v němž se činí učedníci prostřednictvím násobení sborů, tedy zakládáním sborů vedoucím k nasycení. Tento seminář není jen pouhým akademickým řečnickým cvičením o zakládání sborů. Snažíme se ukázat, jak lze pomoci naplnit Velké poslání v České republice i mimo ni. Seminář s důrazem na hodnoty vedle sebe staví pět základních témat, která stojí v jádru Velkého poslání: místní sbor; duchovní vedení; misii; strategii; rozvoj vůdcovství.

Tento osmihodinový seminář lze absolvovat během jednoho nebo jednoho a půl dne. Snažíme se být co nejvíce interaktivní a tvořiví, používat natočené rozhovory, interaktivní cvičení a podobně. Pokud máte zájem o seminář Hodnoty zdravého sboru, klikněte prosím na odkaz „Kontaktujte nás” a pošlete nám e-mail. Uveďte v něm svou adresu, název svého sboru a Vámi navrhované termíny semináře.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools