Zajímavé

Mezi nástroje projektu Zet patří neustále rostoucí počet různých zdrojů. Jsou cenné z hlediska předávání vize a vystrojování křesťanů pro úkol násobení sborů v České republice. Tento oddíl představuje vždy jeden zdroj z celého souboru. Můžete zde získat přehled o tomto představovaném zdroji a zároveň porozumět tomu, jak jej lze využít v různých prostředích služby. Nezapomeňte se příležitostně na tuto stránku vrátit, protože zde budeme v průběhu času představovat různé zdroje.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools