Náš současný důraz

Přehled

Materiály kurzu Omega jsou souborem nástrojů pro zakládání sborů. Mají poskytovat nezbytný biblický základ a praktické dovednosti pro službu těm, kteří chtějí založit nové malé skupinky a sbory. Materiály Omega pokrývají široký rozsah témat, která jsou nezbytná pro úkol zakládání sborů. Tato témata jsou uspořádána do třinácti různých oblastí. Materiály Omega se dělí na 5 příruček, z nichž každá obsahuje přibližně 26 hodinových lekcí. Když účastníci kurzu dokončí příručku, pracují na praktických úkolech, které jim umožní uvést osvojené principy do praxe. Tyto materially tedy napomáhají lidem prakticky se propracovat procesem zakládání sboru. Lekce jsou určeny k osvojení dovedností, zodpovězení otázek a k diskusi o potenciálních problémech, které se mohou při zakládání sboru objevit. Materiály Omega obsahují pevný biblický základ a zároveň jsou velmi praktické, neboť provádějí účastníky celým procesem zakládání nového sboru.

Nejdůležitější prvky obsahu

Každá z pěti příruček kurzu Omega obsahuje lekce na témata ze třinácti oblastí, které materiály celkem pokrývají. Lekce v příručkách jsou uspořádány tematicky. Některá témata, např. „vize“ nebo „církev“ jsou obsažena ve všech pěti příručkách. Jiná, např. „učednictví“ se objevují v souboru nástrojů až později, tedy poté, co se zakladatel sboru dostane do tohoto bodu v cyklu zakládání sboru. Mezi témata obsažená v kurzu Omega patří:

 • Metody studia Bible
 • Buněčné skupinky
 • Církev
 • Učednictví
 • Evangelizace
 • Rodina
 • Vedení
 • Modlitba
 • Kázání
 • Duchovní character
 • Duchovní boj
 • Správcovství
 • Vize

Návrhy na použití

Materiály kurzu Omega byly původně vytvořeny jako soubor nástrojů pro zakládání sborů. Kombinací kvalitního materiálu rozšiřujícího biblické znalosti, který zároveň předává velmi praktické dovednosti pro službu představují Materiály kurzu Omega výbornou volbu pro ty, kteří potřebují vystrojení pro zakládání sboru.

Další návrhy na použití:

 • Materiál pro tematické studium Bible
 • Témata pro osobní studium
 • Materiál pro kázání

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

 • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
 • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
 • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools