Vítejte na projekt Zet

„Apoštol Pavel založil církev ve čtyřech provinciích římské říše – Galacii, Makedonii, Acháji a Asii – během doby jen o málo delší než deset let. Před rokem 47 n.l. nebyly v těchto provinciích žádné církve; v roce 57 n.l. už apoštol Pavel hovořil tak, jako by jeho dílo v těchto oblastech bylo dokončené a mohl plánovat velké výpravy daleko na západ bez obav, že by sbory, které založil, mohly v jeho nepřítomnosti zaniknout kvůli nedostatku jeho vedení a podpory.“

Tato slova publikoval téměř před osmdesáti lety Roland Allen, který v letech 1895 až 1903 působil jako anglikánský misionář v Číně a „rozvířil jimi vody“ církve a misionářské komunity. Jsou snad dnes tato slova v našem prostředí méně znepokojující? Myslíme si, že ne.

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí, které by vedlo k zakládání sborů a k nasycení České republiky a jejího okolí.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools