Cíl a strategie

Cíl je důvod naší existence. Je to cíl naší služby. Cíl definuje to, proč projekt Zet existuje.

Strategie je postup, jakým chceme dosáhnout cíle. Strategie, ovlivněná našimi hodnotami, odráží důležité oblasti, na které se zaměřujeme, abychom dosáhli svého cíle.

Náš cíl

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Naše strategie

Jen relativně málo lidí ve světové historii dělalo to, co je obsahem definice našeho cíle a naší vize. Podpora zakládání a násobení sborů je neobvyklá a obtížná. Jen nemnozí zažili, že se založené sbory začaly násobit a stalo se z nich hnutí. A ještě méně lidí mělo tu výsadu spatřit, jak nějaké hnutí nasytilo svou oblast zdravými sbory. Neexistuje žádná příručka nebo instruktážní brožurka, jak na to.

Možná se ptáte: „Jak tedy hodláte podporovat zakládání a násobení sborů; a to do takové míry, aby se z něj stalo hnutí nasycující jednu malou zemi zdravými sbory?“ Přátelé, to je otázka za milión dolarů. Uvědomujeme si, že to nedokážeme ze své vlastní síly. Je to Boží dílo. Navíc jsme jen malou součástí všech „ženců“ v České republice a Střední Evropě. Nikdy nebylo naším záměrem snažit se zvládnout to sami.

Objevili jsme pět funkcí, které potřebujeme, abychom pomohli podpořit zakládání a násobení zdravých sborů a hnutí vedoucích k nasycení České republiky a jejího okolí.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools