Předávání vize a propojování lidí

Předávání vize a propojování lidí jsou základními funkcemi projektu Zet. Máme vizi národa učedníků a existence zdravé malé skupiny či sboru v dosahu každého obyvatele České republiky. Je naší prioritou předávat tuto vizi a spolupracovat s ostatními, kteří ji mají také. Proč je to tak důležité?

Předáváme vizi dalším, neboť je Boží vizí, aby Jeho jméno bylo oslaveno – „Země bude naplněna poznáním Hospodinovy slávy, jako vody pokrývají moře“ (Abk 2,14). Ježíš přikázal svým učedníkům, aby Mu „činili učedníky ze všech národů“ (Mt 28,19). K tomuto cíli směřují dějiny spásy.

V současné době je členem některého evangelikálního sboru jen pětina procenta (0,17%) obyvatel České republiky. Taková situace velkou oslavu Božího jména ani vzdáleně neumožňuje. Předáváme svou vizi, protože církev se musí obnovit ve svém původním poslání činit učedníky v rámci České republiky a naplnit tuto zemi zdravými malými skupinami a sbory.

Jak do toho zapadá faktor propojování lidí? Skrze vztahy s Čechy, kteří zakládají a násobí sbory, můžeme ukázat jiným křesťanům současné příklady v dnešním kontextu. Představujeme jim je a pomáháme jim s evangelizací, učednictvím, rozvojem vůdcovství a s reprodukcí a násobením malých skupinek a sborů, to vše v českém či středoevropském kontextu. To jim pomáhá si uvědomit, že Bůh pracuje, že to jde a že to mezi nimi dokonce už dělají lidé stejní jako jsou oni sami. Propojujeme lidi, abychom jim pomohli uchopit vizi Boží slávy a plánu na činění učedníků z jejich národa.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools