Osobní vedení

Misionáři mohou nejlépe posloužit tím, že podpoří službu ostatních, místo aby se ji snažili dělat sami. Tak se to alespoň říká. Upřímně řečeno, v daných duchovních podmínkách v České republice jsme toho názoru, že je to nejstrategičtější využití našeho času. Pokud jen jedna pětina procenta (0,17%) české populace jsou evangelikální křesťané, pak nejlepší způsob, jak můžeme být prospěšní je podporovat službu těch, kdo jsou zapojeni do násobení sborů. To znamená, že chceme intenzivně investovat do životů lidí. Uvědomujeme si důležitost investovat do lidí dobře. Proto je projekt Zet zapojen do následujících druhů osobního vedení:

Přímé osobní vedení

Náš tým pravidelně navštěvuje české pastory u nich doma a na místech, kde slouží. Nic se nevyrovná času strávenému v osobním společenství, zvláště přímo tam, kde daný člověk slouží a reakci na problémy jeho osobního života a služby. Během svých návštěv chceme:

  • Povzbuzovat ty, kteří ve své službě postupují pomalu, často osamoceně a velmi často přetíženi zodpovědnostmi.
  • Aktivně se účastnit služebních aktivit spolu s těmi, které vedeme. Nejde jen o to hovořit o službě, ale službu také společně dělat, ať už jde o evangelizační akci nebo něco určeného k budování Kristova těla.
  • Vznášet důležité otázky ve vztahu ke službě a duchovnímu zdraví a pak jako ozvučná deska a ztělesňovat důležité myšlenky ve svém vlastním životě a službě.

Vzájemné osobní vedení

To zahrnuje zprostředkování mentorských setkání se skupinou pastorů a/nebo zakladatelů sborů s následujícím cílem – naučit lidi učit se jeden od druhého. Na základě tématu vztahujícího se k duchovnímu růstu či dovednostem ve službě tak podporujeme proces vzájemného učení, při němž se čeští sboroví vedoucí navzájem sdílejí a jeden od druhého se učí. Tato setkání vedou nejen ke vzájemnému učení, ale zároveň pomáhají budovat mosty ve vztazích mezi vedoucími v dané oblasti, a to často napříč denominacemi.

Zdroje pro osobní vedení

Nechceme se jen věnovat osobnímu vedení; vytváříme rovněž zdroje pro něj, které mohou využívat čeští pastoři a zakladatelé sborů ve svém vlastním prostředí. Základní myšlenkou je poskytovat lidem zdroje, které mohou využít v prostředí své vlastní služby.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools