Modlitba

Proč je modlitba základní funkcí, prioritou, péčí a zájmem projektu Zet?

Důraz, který klademe na modlitbu, se zakládá na skutečnosti, že „naše“ služba je v konečném důsledku Božím dílem, nikoli naším. Nést duchovní ovoce je možné jen tehdy, je-li aktivní Bůh (Jan 15,5; Žalm 127,1). Fakt, že Česká republika je jednou z nejateističtějších zemí na světě s pouhou jednou pětinou procenta obyvatel, kteří jsou členy evangelikálních sborů, nás nutí uvědomovat si tím více svou závislost na Bohu. Činit učedníky z daného národa je duchovní práce, ne jen lidská snaha. Tyto pravdy si v modlitbě připomínáme.

Přestože modlitba je technicky vzato jen jeden z pěti důrazů služby projektu Zet, ve skutečnosti je cílovým bodem všech ostatních důrazů. Výzkum má pomáhat církvi vidět potřebu modlit se za zakládání tisíců nových sborů. Předávání vize má pomáhat věřícím uvědomit si duchovní potřeby ve své zemi a začít se modlit, aby Bůh byl více oslaven skrze založení mnohem více malých skupin a sborů. Naše učednické vztahy jsou také založeny na modlitbě. Zdroje, které vytváříme, se rovněž záměrně soustředí na modlitbu.

Vize a strategie, výzkum a statistika, zdroje a aktivity jsou bezmocné bez závislosti na Bohu a důvěry v Něj. Pro nás, akční a strategicky smýšlející lidi, je snadné jednat, jako bychom ke všemu potřebovali už jen Boží požehnání. Uvědomujeme si, že to může být druh nezávislosti a ne absolutní důvěry v Boha. Proto se modlíme – vydáváme své plány a programy Jemu. Víme, že On si je může použít nebo je změnit, nebo je dokonce i zrušit. Povzbuzujeme církev, aby se modlila za konečný cíl národa nasyceného zdravými malými skupinami a sbory.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools