Vytváření zdrojů

Každý tesař potřebuje sadu nástrojů k práci na různých projektech. Stejně tak křesťané potřebují k naplňování Velkého poslání nástroje. Jedním z primárních cílů projektu Zet je dostat zdroje, čili nástroje, do rukou českých křesťanů. Zdroje v naší sadě nástrojů lze využít pro konkrétní projekty jako například plánování modlitebního koncertu nebo prezentaci biblického studijního materiálu ve sboru. Mohou však být využity i v širším měřítku. Širší využití některých nástrojů představuje např. školení zakladatelů sborů nebo učednické vedení lidí s využitím rozsáhlého programu učednictví. Pokud hledáte něco spojeného s evangelizací, zakládáním sborů, modlitbou, výzkumem, učednictvím, rozvojem vůdcovství, předáváním vize nebo osobním vedením (a to jsou jen některá témata), sada nástrojů projektu Zet Vám může pomoci! Většina našich materiálů je k dispozici zdarma.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools