Vize a hodnoty

Vize je naše naděje do budoucnosti. Odpovídá na otázku, jak bude v naší službě konkrétně vypadat dokončený úkol? Jinými slovy, co chceme v konečném výsledku vidět v České republice a jejím okolí? To představuje bod „Z”, konečný cíl naší služby.

Hodnoty jsou naše vodítka pro současnost. Jsou to hluboká přesvědčení, která významně ovlivňují náš přístup ke službě. Přestože nejsou faktickou strategií používanou ve službě, hodnoty ovlivňují strategické cíle a přístupy, které používáme, když se snažíme dosáhnout svého cíle.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools