Vize

Když si chcete půjčit knížku, vyhledáte zřejmě nejbližší knihovnu, že? Jen pro srovnání, jedna knihovna připadá v České republice na každých 1 687 lidí. Naproti tomu každá z 545 kazatelských stanic či evangelikálních sborů musí „obsloužit” 18 886 lidí! Naší vizí je Česká republika nasycená sbory, které uctívají Boha, slouží Mu, činí učedníky, reprodukují se a přetvářejí své okolí k Boží slávě! Toužíme vidět v každém městě, vesnici a obci zdravý sbor či skupinku křesťanů, které budou stejně dostupné jako místní knihovna!

Naše naděje do budoucnosti

Co před sebou vidíte, když si představíte budoucnost? My vidíme toto:

 • den, kdy dojde k duchovnímu probuzení mezi evangelikálními křesťany, sbory a organizacemi v České republice (2 Pa 7,14)
 • den, kdy budou jedni s druhými jednat v křesťanské lásce a jednotě (Ef 4,1-6)
 • den, kdy budou respektovat odlišnost těch druhých (Ef 4,7-11)
 • den, kdy všichni společně porostou k dospělosti a podobnosti Kristu (Ef 4,12-13)
 • den, kdy se církev bude vyznačovat láskou (Ef 4,14-16)
 • den, kdy přijmou přikázání „činit učedníky ze všech národů“ jako svou zodpovědnost (Mt 28,18-20)
 • den, kdy každý člověk bude mít v přiměřené kulturní a zeměpisné blízkosti zdravý sbor, tak aby mohl vidět evangelium na životě jiných lidí (1 Te 1,8)
 • den, kdy každý bude mít příležitost slyšet evangelium (Ř 10,14-15)
 • den, kdy velký zástup Čechů bude uctívat a chválit Boha (Abk 2,14; Zj 19,6-8).

Aby se toto vše mohlo stát, je statisticky zapotřebí přes 5 500 nových zdravých sborů či malých skupin křesťanů. Česká republika potřebuje více než desetkrát tolik sborů či skupin než má dnes.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

 • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
 • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
 • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools