Zdroje

Vítejte v souboru nástrojů projektu Zet! Stejně jako tesaři, kteří potřebují různé nástroje k různým druhům práce, i křesťané potřebují přístup k řadě materiálů, aby mohli naplňovat Velké poslání. Jedním těžištěm naší služby je vytváření nejrůznějších zdrojů, souboru nástrojů, který mohou použít sbory i jednotliví věřící, když se zapojují do činností budujících Boží království. Stejně jako u tesaře, který dokáže používat nástroje ze své brašny pro práci na velkých projektech (např. stavbě domu) nebo malých věcech (např. zavěšení obrazu), i zde dostupné zdroje lze použít pro malé či větší úsilí. Následující výčet obsahuje některé materiály, které můžete v našem souboru nástrojů najít:

  • Soubor nástrojů k výcviku zakladatelů sborů.
  • Materiály zdůrazňující zdraví místního sboru a jeho násobení.
  • Tematické příručky obsahující třináct témat, např. církev, evangelizace, vůdcovství, jež lze použít pro vyučování či studium.
  • Informace o stavu evangelikálních denominací v České republice získané na základě výzkumu.
  • Obsáhlý soubor materiálů o učednictví určený k použití ve sboru, malé skupině nebo v rámci týmu vedoucích.
  • Materiály o vizi vysvětlující zakládání sborů s cílem nasycení země z biblického i praktického pohledu.
  • Zdroje pro modlitby, obzvláště ve vztahu k mobilizaci pro evangelizaci a zakládání sborů.

Chtěli bychom Vám doporučit, abyste soubor nástrojů projektu Zet prozkoumali. Navíc Vás chceme povzbudit, abyste si našli a stáhli nástroje, které budete chtít použít. Většinu našich materiálů dáváme k dispozici zadarmo. Povzbuzujeme lidi, aby nejen tyto materiály používali, ale aby je i dále přizpůsobovali a vylepšovali.

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

  • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
  • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
  • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools