Materiály kurzu Omega: Původní

Document Actions

Materiály kurzu Omega: Původní

by mikulasek last modified 2007-11-08 11:38

Materiály Omega obsahují tolik informací, že je lze prakticky samy o sobě považovat za určitý soubor nástrojů. Jsou určeny k tomu, aby poskytovaly nezbytný biblický základ a praktické dovednosti pro službu těm, kdo chtějí začít s novými malými skupinkami a sbory. Pokrývají široký rozsah témat nezbytných pro úkol zakládání sborů. Tato témata jsou rozdělena do třinácti různých oblastí. Obsah kurzu se dělí na pět příruček, z nichž každá obsahuje přibližně 26 hodinových lekcí. Každá z těchto příruček obsahuje lekce z několika oblastí. Konkrétní oblasti zahrnují:

 • Metody studia Bible
 • Buněčné skupinky
 • Církev
 • Učednictví
 • Evangelizace
 • Rodina
 • Vedení
 • Modlitba
 • Kázání
 • Duchovní character
 • Duchovní boj
 • Správcovství
 • Vize

Stáhnout

Setkání u kulatého stolu na téma Zakládání sborů

Cíle setkání v Brně 18.-19. dubna 2008 jsou:

 • seznámení se s různými modely zakládání sborů použitelnými v České republice
 • vytvoření sítě zakladatelů a vedoucích sborů z celé země
 • povzbuzení Božím jednáním v České republice

Pokud se chcete dozvědět více, klikněte zde

projekt Zet existuje proto, aby pomohl podpořit násobení sborů a hnutí vedoucí k zakládání sborů a nasycení České republiky a jejího okolí.

Pokud se chcete dočíst o našich cílech a strategii, klikněte zde.

Brožura Základní vize pojednává o koncepci a je určená, aby sdílela vizi, vysvětlovala základní teorii a naznačuje strategii, jak naplnit zemi novými sbory.

Prohlédněte si nebo si stáhněte Základní vize a přečtěte tyto základy, ABC (včetně Z!) o naplnění země nově založenými sbory.

Personal tools